Skip to main content

More right-solid
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
Oct 6, 2020 Weil, Simone
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Oorlog en revolutie, door Simone Weil. Vertaald uit het Frans. Uitgave door het Brochure-depot van het IAMV, Nieuwe Niedorp, datum onbekend
Topics: IAMV, Nederland, militarisme, antimilitarisme, oorlog, staat, revolutie, marxisme, communisme,...
Community Texts
Sep 23, 2020 Rosseau, August
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Opschietend zaad, door Aug. Rosseau Uitgave door De Fakkel, Amsterdam, datum onbekend.
Topics: toneel, theater, literatuur, cultuur, anarchisme, socialisme, vrij socialisme, communisme, Nederland
Community Texts
Sep 23, 2020 Roorda van Eysinga, S.E.W.
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
De vloekzang. De laatste dag der Hollanders op Java, door Roorda van Eijsinga. Uitgave door onbekend, datum onbekend.
Topics: kolonialisme, Java, Indonesië, Nederlands-Indië, antikolonialisme, dekolonisatie, literatuur,...
Community Texts
Sep 23, 2020 Eikeboom, Henk
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Dnjeprostroj. Een tijdsgedicht, door Henk Eikeboom. Uitgave door onbekend (vermoedelijk in eigenbeheer), 1941
Topics: gedicht, literatuur, anarchisme, vrij socialisme, verzet, Tweede Wereldoorlog, antifascisme,...
Community Texts
Sep 23, 2020 Damme, B.
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Woutertje Pietersen's 'Rooverslied', blijspel in twee bedrijven naar Multatuli, door B. Damme Uitgave door Ontspanningsschool Hengelo, datum onbekend.
Topics: toneel, theater, literatuur, cultuur, anarchisme, socialisme, vrij socialisme, communisme, Nederland
Community Texts
Sep 23, 2020 Warrior
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Ten strijd voor de toekomst, door Warrior Uitgave door J.P. Hommes, Finsterwold, datum onbekend.
Topics: toneel, theater, literatuur, cultuur, anarchisme, socialisme, vrij socialisme, communisme, Nederland
Community Texts
Sep 23, 2020 Damiani, Gigi
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Het verhaal van den onbekenden soldaat, door Gigi Damiani. Uitgave door De Fakkel, Amsterdam, 1924
Topics: cultuur, literatuur, poëzie, arbeidersbeweging, antimilitarisme, internationalisme
Community Texts
Sep 23, 2020 Damiani, Gigi
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Het verhaal van den onbekenden soldaat, door Gigi Damiani. Vertaling door Jacq. Krul. Uitgave door Drie Maskers, Scheveningen,
Topics: cultuur, literatuur, poëzie, arbeidersbeweging, antimilitarisme, internationalisme
Community Texts
Sep 23, 2020 Boot, T.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Voor hoofd en hart. Vrijheidszangen, door T. Boot. Uitgave door L. de Boer, Amsterdam, 1906
Topics: cultuur, muziek, liederen, strijdliederen, klassenstrijd, Nederland
Community Texts
Sep 23, 2020 Boot, T.
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Cantate. De oorlog. Bijdrage tot de anti-militaristische propaganda. Door T. Boot en G. TH. Strickwold. Uitgave door "Het Volksdagblad", Amsterdam, datum onbekend
Topics: theater, toneel, muziek, cultuur, opera, socialisme, antimilitarisme, vrij socialisme, anarchisme,...
Community Texts
Sep 23, 2020 Groot de, G.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Strijdliederen nr. 2 Samengesteld door G. de Groot en Tj. Schoonbeek Uitgave door Noordelijk Gewest van Vrij-Socialisten (NGVS), 1983
Topics: muziek, strijdliederen, liederen, cultuur, socialisme, vrij socialisme, anarchisme, Nederland
Community Texts
Sep 23, 2020
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Strijdliederen nr. 1 Uitgave door NGVSA, datum onbekend
Topics: muziek, strijdliederen, liederen, arbeidersbeweging, cultuur, anarchisme, socialisme, vrij...
Community Texts
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Socialistische en anti-militaristische liederen. Oud en nieuw. Uitgave door Drukkerij Aurora, Almelo
Topics: socialisme, antimilitarisme, vrij socialisme, anarchisme, cultuur, muziek, liederen, strijdliederen
Community Texts
Sep 23, 2020 Multatuli
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Multatuli's kruissprook Uitgave door Kloosterman, Alkmaar
Topics: literatuur, poëzie, cultuur, socialisme, anarchisme, Nederland
Community Texts
Sep 23, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Liedjes van “Gerdanjo” Uitgave door Fonds Internationale Solidariteit (FIS), Amsterdam, datum onbekend
Topics: muziek, cultuur, strijdliederen, arbeidersbeweging, jeugdbeweging, antimilitarisme, klassenstrijd,...
Feest-Programma der uitvoeringen ter gelegenheid van Ferdinand Domela Nieuwenhuis' 70sten verjaardag en zijn 37,5 jarig jubileum als redacteur van "Recht voor Allen" en "De Vrije Socialist". Programmaboekje voor zondag 31 december 1916, Concertgebouw in Amsterdam. Uitgave door "Voorwaarts", Amsterdam, 1916
Topics: geschiedenis, Nederland, Amsterdam, vrij socialisme, anarchisme, socialisme, communisme, cultuur,...
Community Texts
Sep 23, 2020 Rees, Jacques
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
In de greep van het bijgeloof. Critische beschouwingen over occultisme en parapsychologie, door Jacques Rees. Uitgave door Vrijedenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 1950
Topics: geloof, occultisme, esoterie, parapsychologie, kwakzalverij, vrijdenkerij, vrijdenkersbeweging,...
Community Texts
Sep 23, 2020 Schermerhorn, N.J.C.
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Een verderfelijk Kerkelijk leerstuk, door S.J.C. Schermerhorn Uitgave door Vereeniging "De Dageraad", Amsterdam, 1907
Topics: De Dageraad, geloof, religie, godsdienst, christendom, vrijdenkerij, vrijdenkersbeweging, seculier,...
Community Texts
Sep 23, 2020 Washburn, L.K.
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
De dwaasheid van 't bidden, door L.K. Washburn Uitgave door L. de Boer, Amsterdam, datum onbekend
Topics: geloof, religie, godsdienst, christendom, Bijbel, armoede, atheïsme, religiekritiek
Community Texts
Sep 23, 2020 Schermerhorn, N.J.C.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
De daden der Roomse Kerk, door H.J.S. Uitgave door onbekend, datum onbekend.
Topics: geloof, religie, godsdienst, Rooms-Katholieke Kerk, christendom, geschiedenis, reactie, macht,...
Community Texts
Sep 23, 2020 Rovers, M.A.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Gezag en vrijheid, door M.A. Romers Uitgave door onbekend, Haarlem, 1931
Topics: anarchisme, filosofie, vrijheid, macht, wetenschap, psychologie, religie, godsdienst, geloof
Community Texts
Sep 23, 2020 Havers, W.
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
De onzedelijkheid in den Bijbl, door W. Havers. Met een voorwoord van Anton Constandse. Uitgave door Vrijdenkersvereniging De Dageraad, Den Haag, datum onbekend.
Topics: De Dageraad, vrijdenkerij, vrijdenkersbeweging, seculier, geloof, religie, godsdienst, christendom,...
Community Texts
Sep 23, 2020 Jong de, Année Rinzes
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
De beteekenis van de religie in den revolutionairen strijd, door Année Rinzes de Jong. Uitgave door Bond van Religieuse Anarcho-Communisten (BRAC), Rotterdam, 1924
Topics: Bond van Religieuse Anarcho-Communisten, religie, geloof, godsdienst, christendom, revolutie,...
Community Texts
Sep 23, 2020 Domela Nieuwenhuis, Ferdinand; Lindeboom, L.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
"Pro en Contra" godsdienstige opvoeding. Pro: L. Lindeboom Contra: F. Domela Nieuwenhuis Uitgave door Hollandia Drukkerij, Baarn, 1913
Topics: godsdienst, geloof, religie, kerk, christendom, opvoeding, onderwijs, jeugd, seculier, atheïsme,...
Community Texts
Sep 23, 2020 Domela Nieuwenhuis, Ferdinand
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
De sociaal-democratie, de anarchie en de godsdienst, door Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Uitgave door onbekend, datum onbekend
Topics: anarchisme, sociaaldemocratie, sociaaldemocraten, religie, godsdienst, geloof, kerk, christendom,...
Community Texts
Sep 23, 2020 Haas de, Jo
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
De overwinning van het geweld door nieuwe religie, door Jo de Haas. Postuum verschenen. Jo de Haas werd door de Nazi's vermoord in 1945. Uitgave door Vrije Socialistische Vereniging Emmer-Compascuum, 1947
Topics: religie, geloof, samenleving, geweldloosheid, pacifisme, dienstweigering, antimilitarisme,...
Community Texts
Sep 23, 2020 Haas de, Jo
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Een groeiend eenheidsfront, door Jo de Haas. Gebaseerd op een radiotoespraak. Uitgave door Jo de Haas, Amsterdam, datum onbekend
Topics: christendom, geloof, religie, godsdienst, seculier, christendom, samenleving, vrijdenkerij,...
Community Texts
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Inleiding tot de beginselverklaring van den Bond Van Religieuze Anarcho-Communisten Uitgave door B.R.A.C., Den Haag, datum onbekend (ca. 1930)
Topics: BRAC, religieus anarchisme, anarcho-communisme, anarchisme, socialisme, communisme, vrij...
Community Texts
Sep 23, 2020
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Tegenstrijdige teksten in den Bijbel, met een voorrede van het bestuur der vereeniging "De Dageraad"en een naschrift aan Dr. A. Kuyper. Zevende druk, bewerkt en aangevuld door Dr. W. Meyer. Uitgave door De Dageraad, Amsterdam, 1916
Topics: De Dageraad, vrijdenkerij, vrijdenkersbeweging, religie, geloof, godsdienst, christendom, Bijbel,...
Community Texts
Sep 22, 2020 Rijnders, Gerhard
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Van leed en waarheid. Een bundel opstallen van Gerhard Rijnders. Uitgave door De Roode Bibliotheek, Zandvoort, 1927
Topics: economie, democratie, sociaaldemocratie, militarisme, antimilitarisme, oorlog, anarchisme,...
Community Texts
Sep 22, 2020 Rijnders, Gerhard
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Max Stirner. Zijn leven en werken, naar de beste bronnen bewerkt, door Gerhard Rijnders. Uitgave door Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling (Roode Bibliotheek), Zandvoort, datum onbekend.
Topics: biografie, filosofie, individualisme, eigendom
Community Texts
Sep 22, 2020 Rijnders, Gerhard
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
De bom, in den strijd tusschen militarisme en anti-militarisme, door Gerhard Rijnders Uitgave door De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 1921
Topics: antimilitarisme, militarisme, wapenindustrie, staat, kapitalisme, klassenstrijd, klasse, leger,...
Community Texts
Sep 22, 2020 Marchel, G.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
De vloek van den oorlog, door G. Marchel Uitgave door Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling, Zandvoort, datum onbekend
Topics: literatuur, cultuur, antimilitarisme, Roode Bibliotheek
Community Texts
Sep 22, 2020 Faure, Sebastien
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
De godsdienst en zijn misleiding - Deel I, door Sebastien Faure. Vertaling door Gerhard Rijnders. Uitgave door Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling (Roode Bibliotheek), Zandvoort, datum onbekend.
Topics: geloof, religie, godsdienst, kerk, christendom, atheïsme, samenleving, mach, hiërarchie, Roode...
Community Texts
Sep 22, 2020 Faure, Sebastien
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
De godsdienst en zijn misleiding - Deel II, door Sebastien Faure. Vertaling door Gerhard Rijnders. Uitgave door Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling (Roode Bibliotheek), Zandvoort, datum onbekend.
Topics: geloof, religie, godsdienst, kerk, christendom, atheïsme, samenleving, mach, hiërarchie, Roode...
Community Texts
Sep 22, 2020 Damme, B.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Individu en Samenleving of De vrije mensch en Drie Sprookjes, door B. Damme. Uitgave door Roode Bibliotheek, Amsterdam, datum onbekend.
Topics: literatuur, cultuur, samenleving, individu, filosofie, Roode Bibliotheek
Community Texts
Sep 22, 2020 Ami d'Enfant
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
De ooievaar brengt de kindertjes niet! Hoe ontluikt de menschelijke bloem? Verzameling van de beste raadgevingen en wenken voor het behandelen van kiesche onderwerpen met kinderen. Door Ami d'Anfant. Uitgave door Roode Bibliotheek, Amsterdam, 1914
Topics: opvoeding, onderwijs, jeugd, ouderschap, psychologie, gender, liefde, seksualiteit, seksuele...
Community Texts
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Socialistische liederen, gedichten en voordrachten. Uit het heden en het verleden. Door, onbekend. Uitgave door Roode Bibliotheek, Amsterdam, datum onbekend
Topics: Roode Bibliotheek, strijdliederen, socialisme, anarchisme, communisme, poëzie, gedichten, cultuur,...
Community Texts
Sep 22, 2020
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
5 van onze liederen, door onbekend De wapens neer, socialistenmars, de internationale, op proletaren, morgenrood. Uitgave door Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling (Roode Bibliotheek), Heemstede, datum onbekend
Topics: Roode Bibliotheek, Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling, cultuur, muziek, strijdliederen,...
Community Texts
Sep 19, 2020 Schmitt, Eugen Heinrich
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Anarchie, door Dr. Eugen Heinrich Schmitt. Vertaling door Louis A. Bähler voor Sterringa's 5-cent-brochen XIII. Uitgave door J. Sterringa, Amsterdam, datum onbekend
Topics: Sterringa, anarchisme, Hongarije, vrijheid, inleiding, menselijke natuur, filosofie, biologie,...
Community Texts
Sep 19, 2020 Schmitt, Eugen Heinrich
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Zonder staat, door dr. Eugen Heinrich Schmitt. Vertaling door Louis A. Bähler voor Sterringa's 5-cent-brochuren nr. V. Uitgave door J. Sterringa, Amsterdam, datum onbekend
Topics: anarchisme, geloof, vrijheid, christendom, geweld, filosofie, politie, menselijke natuur,...
Community Texts
Sep 19, 2020 Morris, William
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Monopolie. Of hoe de arbeider bestolen wordt, door William Morris. Sterringa's 5-cent-brochuren, nr. 30 Uitgave door J. Sterringa, Amsterdam, datum onbekend
Topics: arbeidsstrijd, klassenstrijd, klasse, kapitalisme, arbeidersbeweging, economie, eigendom,...
Community Texts
Sep 19, 2020 Malato, Charles
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
De ontwikkeling der anarchie, door Charles Malato Vertaling door B.P. van der Voo. Uitgave door J. Sterringa, Amsteram, datum onbekend
Topics: staat, anarchisme, socialisme, vrijheid, revolutie, klasse, parlementarisme, reformisme,...
Community Texts
Sep 19, 2020 Malato, Charles
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
De ontwikkeling der mensheid & Vormveranderingen der maatschappij, door Charles Malato Inclusief enige gedichten Vertaling door B.P. van der Voo. Uitgave door J. Sterringa, Amsteram, datum onbekend
Topics: samenleving, mensheid, mens, menselijke natuur, geschiedenis, biologie, sociologie, antropologie,...
Community Texts
Sep 19, 2020 Kropotkin, Peter
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
De staat en zijn rol in de geschiedenis, door P. Kropotkine (Peter Kropotkin). Aan de hand van een toespraak die had plaats moeten vinden in Parijs op 7 maart 1896 in de zaal 'Mille-Colonnes'. Vertaling door B.P. van der Voo. Uitgave door J. Sterringa, Amsterdam, datum onbekend
Topics: staat, autoriteit, geschiedenis, anarchisme, socialisme, communisme, kapitalisme, klasse, eigendom,...
Community Texts
Sep 19, 2020 Kropotkin, Peter
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Allemaal socialisten en Theorie en Praktijk , door Peter Kropotkine (Peter Kropotkin) Vertaling door B.P. van der Voo. Uitgave door J. Sterringa, Amsterdam, datum onbekend
Topics: socialisme, anarchisme, communisme, theorie, praktijk, parlementarisme, staat, klassenstrijd,...
Community Texts
Sep 19, 2020 Chaughi, Réné; Mesnil, Jac.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Over godsdienst ; De regenmakers , door Réné Chaughi en Stroomingen in de diepte , door Jac. Mesnil. 5-cent-brochuren, nr. XXIII. Uitgave door J. Sterringa, Amsterdam, datum onbekend
Topics: religie, theologie, geloof, god, christendom, kerk, atheïsme, Sterringa
Community Texts
Sep 19, 2020 Bakoenin, Michael
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Nagelaten werken: Federalisme, socialisme en antheologisme; Brieven over het patriotisme; God en de staat, door M. Bakoenine (Michael Bakoenin). Vertaling uit het Frans door B.P. van der Voo. Inclusief biografie en portret. Uitgave door J. Sterringa, Amsterdam, 1899
Topics: federalisme, socialisme, theologie, atheïsme, staat, anarchisme, vrij socialisme, communisme,...
Community Texts
Sep 19, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Dynamiet en pijnbank. Een en ander over de inkwisitie in Spanje in de laatste maanden. Uitgave met documenten. Uitgave door J. Sterringa, Amsterdam, datum onbekend (ca. 1900)
Topics: Spanje, anarchisme, arbeidsstrijd, klassenstrijd, arbeidersklasse, kapitalisme, feodalisme,...
Community Texts
Sep 16, 2020 Rees, Jacques
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Wat is syndicalisme? Iets over de zienswijze, de opvattingen, de strijdmiddelen van het anarcho-syndicalisme, door Jacques Rees. Uitgave door Nederlands Syndicalistisch Vakverbond (NSV), Amsterdam, datum onbekend.
Topics: anarchisme, anarcho-syndicalisme, syndicalisme, socialisme, vrij socialisme, vrij communisme,...
Community Texts
Sep 16, 2020 Jong de, Albert
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
Nederland. Slavenland. Loonsverlaging, steunverlaging, werkverschaffing, dwangarbeid, honger en ellende, politie-knuppels, paria's en slaven, door Albert de Jong. Uitgave door Nederland Syndicalistisch Vakverbond (NSV), Amsterdam, datum onbekend.
Topics: Nederland, NSV, vakbond, arbeidsstrijd, klassenstrijd, klasse, economie, kapitalisme, anarchisme,...
Community Texts
Sep 16, 2020 Jong de, Albert
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Het rapport Welter van socialistisch standpunt beschouwd, door Albert de Jong. Uitgave door Nederland Syndicalistisch Vakverbond (NSV), Amsterdam, 1932
Topics: NSV, begroting, economie, politiek, parlement, klassenstrijd, arbeidsstrijd, werk, arbeid,...
Community Texts
Sep 16, 2020 Jong de, Albert
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Syndicalisme. NAS of NSV? Een ernstig woord aan de leden van het NAS, door Albert de Jong. Uitgave door Nederland Syndicalistisch Vakverbond (NSV), Amsterdam, 1936
Topics: NAS, NSV, klassenstrijd, klasse, zelforganisatie, syndicalisme, anarcho-syndicalisme, anarchisme,...
Community Texts
Sep 16, 2020 Jong de, Albert
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
SDAP en CPH, NVV en RVO. Hun verachtelijke partijstrijd bedreigt de arbeidersbeweging met ondergang in oorlog en fascisme. Geen partijpolitiek maar klassepolitiek, door Albert de Jong Uitgave door Nederland Syndicalistisch Vakverbond (NSV), Amsterdam, datum onbekend
Topics: sociaaldemocratie, sociaaldemocraten, socialisme, communisme, vakbond, arbeidersbeweging,...
Community Texts
Sep 16, 2020
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Solidariteit voor Spanje, door Comité pro Presos Nacional de Espanja. Uitgave door Nederlands Syndicalistisch Vakverbond (NSV), Amsterdam, datum onbekend (ca. 1937/1938)
Topics: Spanje, Spaanse Burgeroorlog, Spaanse Revolutie, NSV, CNT, FAI, klassenstrijd, klasse,...
Community Texts
Sep 16, 2020
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Revolutie in Spanje, door onbekend Deze brochure is de vertaalde uitgave van een speciaal nummer van de officiële persdienst van de CNT-FAI in Barcelona. Thema's zijn het Spaanse anarcho-syndicalisme; diens ontstaan, methoden en doelen; diens strijd vóór en na de val van de monarchie; diens rol in de antifascistische beweging van de 19de juli; diens betekenis voor Spanje en de rest van Europa. Uitgave door Nederlands Syndicalistisch Vakverbond (NSV), Amsterdam, datum onbekend (ca. 1936/1937)
Topics: NSV, CNT, FAI, Spaanse Revolutie, Spaanse Burgeroorlog, revolutie, antifascisme, fascisme,...
Community Texts
Sep 16, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Arbeiders, werklozen, pas op voor Romme, door onbekend. Uitgave door Nederlands Syndicalistische Vakverbond (NSV), Amsterdam, datum onbekend
Topics: Nederland, NSV, klassenstrijd, werk, arbeid, klasse, economie, politiek, wetsontwerp-Romme,...
Community Texts
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
NSV secretariaatsverslag 1 januari 1936 - 1 September 1938, door het secretariaat van het NSV. Uitgave door NSV, datum onbekend (ca. 1938)
Topics: NSV, internationalisme, Nederland, anarcho-syndicalisme, syndicalisme, vrij socialisme, anarchisme,...
Community Texts
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
De grondslagen van het revolutionair syndikalisme, door onbekend. Vertaling door H.E. (vermoedelijk Henk Eikeboom) Uitgave door De Fakkel, Amsterdam, 1922
Topics: syndicalisme, revolutie, organisatie, anarchisme, anarcho-syndicalisme, klassenstrijd, klasse,...
Community Texts
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
De balans van drie jaren nationaal-socialistische heerschappij. Duitse anarcho-syndicalisten geven een reportage van hun illegale strijd!, door onbekend. Uitgave door onbekend, datum onbekend (ca. 1936)
Topics: nationaalsocialisme, fascisme, nazi's, Duitsland, Nederland, internationalisme, klassenstrijd,...
Community Texts
Sep 16, 2020 Martin
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
De idealen der vakbeweging, door Martin. Uitgave door L. De Boer, Amsterdam, 1903
Topics: vakbeweging, vakbond, syndicalisme, anarchisme, klassenstrijd, klasse, kapitalisme, arbeidsstrijd,...
Community Texts
Sep 16, 2020 Kolthek, H.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Verslag openbaar debat tussen NAS en NVV, door H. Kolthek. Uitgave door nationaal Arbeids-Secretariaat, Amsterdam, 1909
Topics: vakbond, klassenstrijd, klasse, organisatie, arbeidsstrijd, zelforganisatie, Nederland,...
Community Texts
Sep 16, 2020 Kolthek, H.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Wat wij zoeken, door H. Kolthek. Uitgeverij onbekend, datum onbekend
Topics: arbeidersklasse, klasse, klassenstrijd, geloof, religie, kerk, werk, economie, kapitalisme,...
Community Texts
Sep 16, 2020 Kolthek, H.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Het complot ontmaskerd, of de taktiek der sociaal-democraten, door H. Kolthek Uitgave door Comité van Verweer, ca. 1903
Topics: anarchisme, socialisme, communisme, sociaaldemocratie, sociaaldemocraten, vrij socialisme, staat,...
Community Texts
Sep 16, 2020 Kolthek, H.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
De beginselverklaring van het NAS, door H. Kolthek en G. Rijnders Uitgave door Nationaal Arbeids-Secretariaat, Amsterdam, datum onbekend (ca. 1912)
Topics: anarchisme, anarcho-syndicalisme, syndicalisme, socialisme, communisme, vrij socialisme, staat,...
Community Texts
Sep 16, 2020 Emmenes van, Ad
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Een kritiek op de brochure 'Federatie van Vakverenigingen', door A. van Emmenes. Uitgave door Sprenger & Co, Amsterdam 1899
Topics: anarchisme, syndicalisme, vakbond, klasse, arbeidersklasse, klassenstrijd, arbeidsstrijd,...
Community Texts
Sep 16, 2020 Constandse, Anton
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Bellamy, het jaar 2000 en de arbeidersklasse, door Anton Constandse. Uitgave door De Albatros, Den Haag, 1936
Topics: anarchisme, communisme, socialisme, arbeidersklasse, klassenstrijd, klasse, economie, kapitalisme,...
Community Texts
Sep 11, 2020 Vrije Blaadjes
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Vliegende Blaadjes Vrij Socialistisch en anarchistisch tijdschriftje. Uitgave door Vliegende Blaadjes, Hilversum
Topics: anarchisme, vrij socialisme, Nederland, Hilversum, klassenstrijd, politiek, antimilitarisme
Community Texts
Sep 11, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Vrede en onvrede. Vrij socialistisch manifest, auteur onbekend Een herdruk van een artikel uit de Recht voor Allen, orgaan van de Federatie van Vrije Socialisten. Uitgeverij onbekend, datum onbekend.
Topics: militarisme, antimilitarisme, oorlog, individualisme, vrede, vrijheid, kolonialisme,...
Community Texts
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Verslag eerste congres der Anarchistische Jeugd Internationale 1928, auteur onbekend Uitgave door het secretariaat van de Anarchistische Jeugd Internationale, Amsterdam, 1928
Topics: geschiedenis, anarchisme, jeugdbeweging, jongerenvereniging, internationalisme, Nederland,...
Community Texts
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Vrees voor den strijd is erger dan de strijd zelf, auteur onbekend Uitgave door Vrije Socialistenvereenigingen en Anarchistische Propagandaclubs, Amsterdam, datum onbekend
Topics: christendom, liberalisme, sociaal-democratie, sociaaldemocraten, anarchisme, macht, politiek,...
Community Texts
Sep 11, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Vrij socialisme of marxistisch socialisme, auteur onbekend Uitgave door Landelijk Comité van Vrije Socialistische Groepen in Nederland, datum onbekend (ca. 1946)
Topics: Tweede Wereldoorlog, anarchisme, socialisme, communisme, arbeidsstrijd, vakbond, nationalisme,...
Community Texts
Sep 11, 2020
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Ons vorstenhuis en ons volk, auteur onbekend Een satirische uitgave met kritiek op het koningshuis. Uitgave door Sociaal Anarchistisch Verbond (SAV), Amsterdam, 1928
Topics: monarchie, antimonarchisme, republiek, koningshuis, anarchisme, socialisme, Nederland, republiek,...
Community Texts
Sep 11, 2020 Multatuli
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Multatuli over vrije studie, door Multatuli Ideën Bundel III. Met een voorwoord van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Uitgave door Volksbibliotheek, 1913
Topics: onderwijs, opvoeding, studeren, wetenschap, psychologie, vrijheid, biologie, menselijke natuur,...
Community Texts
Sep 11, 2020 Multatuli
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Multatuli over de sociale kwestie, door Multatuli Ideën bundel II. Met een voorwoord van Ferdinand Domela Nieuwenhuis Uitgave door Volksbibliotheek, 1910
Topics: samenleving, geschiedenis, economie, Europa
Community Texts
Sep 11, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Gerechtigheid in de anarchie, auteur onbekend Uitgeverij onbekend, datum onbekend (vermoedelijk eind 19de eeuw)
Topics: anarchisme, recht, Nederland, macht, menselijke natuur, misdaad, criminologie, eigendom, klasse,...
Community Texts
Sep 11, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Het A.B.C. van het socialisme, auteur onbekend Uitgeverij onbekend, vermoedelijk Amsterdam, 1899
Topics: vrij socialisme, anarchisme, socialisme, communisme
Community Texts
Sep 11, 2020
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
De waarheid over de bolsjewieken, door een niet-bolsjewiek Vertaling door Henk Eikeboom. Uitgave door H. Dekema, Amsterdam, datum onbekend
Topics: Russische Revolutie, bolsjewisme, marxisme, communisme, anarchisme, socialisme, kapitalisme,...
Community Texts
Sep 11, 2020
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Anarchistische jaarboekje 1933 Uitgave door het Noordelijke Sociaal-Anarchistisch Propaganda-Comité, groningen, 1934
Topics: Nederland, anarchisme, sociaal-anarchisme, Groningen, geweld, psychologie, jeugd,...
Community Texts
Sep 11, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
11 November 1887, door onbekend Een brochure over de Haymaket-affaire. Uitgeverij onbekend, datum onbekend
Topics: Haymarket-affaire, Chicago, kapitalisme, arbeidsstrijd, klassenstrijd, klasse, repressie,...
Community Texts
Sep 11, 2020 Domela Nieuwenhuis, Ferdinand; Vijver van de, J.G.
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Pro en contra stemplicht, door J.G. van de Vijver en Ferdinand Domela Nieuwenhuis Uitgave door Pro en Contra, Baarn, 1911
Topics: Pro en Contra, verkiezingen, stemplicht, stemmen, democratie, sociaaldemocratie, politiek,...
Community Texts
Sep 11, 2020 Reich, Wilhelm; Hirschfeld, Magnus
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Sexuele problemen. Drie opstellen, door Wilhelm Reich en Magnus Hirschfeld Uitgave door Vereniging Anarchistische Uitgeverij (VAU), Amsterdam, 1939
Topics: seksualiteit, seksuele voorlichting, gezondheid, hygyëne, psychologie, misdaad, criminologie,...
Community Texts
Sep 11, 2020 Eikeboom, Henk
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Spanje contra het fascisme, doeleinden van strijd, onze hulp, door Henk Eikeboom Uitgave door Sociaal Anarchistische Actie (SAA) in samenwerking met Vereniging Anarchistische Uitgeverij (VAU), Amsterdam, 1936
Topics: anarchisme, socialisme, communisme, fascisme, revolutie, Spaanse Revolutie, Spaanse Burgeroorlog,...
Community Texts
Sep 11, 2020 Yvon, M.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
De resultaten der Russische Revolutie, door M. Yvon Vertaling door E. Jacobs. Uitgave door Vereniging Anarchistische Uitgeverij (VAU), Amsterdam, 1938
Topics: Russische Revolutie, anarchisme, socialisme, communisme, klassenstrijd, revolutie, Rusland, VAU
Community Texts
Sep 11, 2020 Reyndorp, B.
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Rudolf Rocker en zijn oorlogsherinneringen, door B. Reyndorp Promotieblad voor de uitgave van Achter prikkeldraad en tralies van Rudolf Rocker. Uitgave door Vereniging Anarchistische Uitgeverij (VAU), datum onbekend.
Topics: anarchisme, antimilitarisme, militarisme, Eerste Wereldoorlog, socialisme, communisme, Duitsland,...
Community Texts
Sep 11, 2020 Tamminga, R.
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Theorie en praktijk van het nemen, door R. Tamminga Uitgave door R. Tamminga, Farsum, datum onbekend
Topics: anarchisme, socialisme, autoriteit, arbeidersbeweging, kapitalisme, individualisme, samenleving,...
Community Texts
Sep 10, 2020 Spies, August
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Laatste woorden van een gehangene, door August Spies. De laatste woorden van August Spies, opgehangen op 11 november 1887 in Chicago als één van de Haymarket-martelaren naar aanleiding van de Haymarket-affaire. Deze aangelegenheid zou de oorsprong worden van de revolutionaire 1ste mei, internationale dag van de arbeiders. Uitgave door Vrije Socialisten-Vereniging, Amsterdam, datum onbekend.
Topics: anarchisme, socialisme, communisme, klassenstrijd, kapitalisme, klasse, arbeidsstrijd, Verenigde...
Community Texts
Sep 10, 2020 Schuurman, Herman
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
De moord, door Herman Schuurman. Uitgave door Landelijke Brosjurehandel van het Vrije Jeugdverbond, Den Haag, 1921
Topics: literatuur, misdaad, moord, geweld, criminaliteit, recht
Community Texts
Sep 10, 2020 Schermerhorn, N.J.C.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Anarchisme en geweld, door N.J.C. Schermerhorn. Uitgave door P. van der Leur, Deventer, datum onbekend.
Topics: anarchisme, geweld, kapitalisme, klasse, eigendom, zelfbestuur
Community Texts
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Verzamelde Stukken III. Is niet het bezit van rijkdom onzedelijk en schadelijk? Nederlandsch Farizeïsme, door S.E.W. Roorda van Eysinga. Uitgave door B. Libeers, 's Gravenhage, 1889
Topics: geloof, godsdienst, wetenschap, menselijke natuur, biologie, filosofie, klasse, klassenstrijd,...
Community Texts
Sep 10, 2020 Roorda van Eysinga, S.E.W.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Verzamelde Stukken II. Brieven zonder oorspronkelijkheid, door S.E.W. Roorda van Eysinga. Uitgave door B. Libeers, 's Gravenhage, 1889
Topics: filosofie, revolutie, Franse Revolutie, kerk, geloof, godsdienst, klasse, opvoeding, samenleving,...
Community Texts
Sep 10, 2020 Roorda van Eysinga, S.E.W.
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Verzamelde Stukken VIII. Adellijke en burgerlijke lakeien onzer pers. II., door S.E.W. Roorda van Eysinga Uitgave door B. Libeers, 's Gravenhage, 1889
Topics: Europa, kolonialisme, Nederlands-Indië, Indonesië, monarchie, Nederland, militarisme, economie
Community Texts
Sep 10, 2020 Roorda van Eysinga, S.E.W.
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Verzamelde Stukken I. Brieven zonder oorspronkelijkheid, door S.E.W. Roorda van Eysinga. Uitgave door B. Libeers, 's Gravenhage, 1889
Topics: anarchisme, socialisme, communisme, revolutie, evolutie, menselijke natuur, biologie, politiek,...
Community Texts
Sep 10, 2020 Roorda van Eysinga, S.E.W.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Een misdadige circulaire, door S.E.W. Roorda van Eysinga
Topics: Indonesië, Nederlands-Indië, kolonialisme, militarisme, revolutie, anarchisme, socialisme,...
Community Texts
Sep 10, 2020 Roorda van Eysinga, S.E.W.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Verzamelde stukken V. Het misdadig adres der 100, door S.E.W. Roorda van Eysinga Uitgave door B. Libeers, 's Gravenhage, 1889
Topics: militarisme, leger, politiek, parlementarisme, nationalisme, kolonialisme, Indonesië,...
Community Texts
Sep 10, 2020 Roorda van Eysinga, S.E.W.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Verzamelde stukken IV. Fijne beschuit. Een "aanzienlijk" roover, door S.E.W. Roorda van Eysinga Uitgave door B. Libeers, 's Gravenhage, 1889
Topics: Nederland, monarchie, Frankrijk, Napoleon, republiek, politiek, sociologie
Community Texts
Sep 10, 2020 Reyndorp, B.
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Michael Bakoenin. Een edele strijder voor de zelfbevrijding van het proletariaat. Door B. Reijndorp (Soms ook als Reyndorp gespeld) Uitgave door Comité ter Herdenking van Michel Bakoenine, Amsterdam, datum onbekend
Topics: Michael Bakoenin, internationalisme, revolutie, zelfbestuur, klassenstrijd, kapitalisme,...
Community Texts
Sep 10, 2020 Rees, Jacques
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Het fascisme. Wat het is, waarheen het leidt, door Jacques Rees. Uitgave door De Stroom, Amsterdam, 1937
Topics: fascisme, nationaalsocialisme, kapitalisme, antifascisme, Nederland, socialisme, anarchisme,...
Community Texts
Sep 10, 2020 Rees, Jacques
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Het parlement in brand! Door Jacques Rees. Uitgave door De Voorpost, Vreeland, 1933.
Topics: antifascisme, Nederland, klassenstrijd, kapitalisme, parlementarisme, politiek, democratie,...
Community Texts
Sep 10, 2020 Rees, Jacques
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Spanje - Rusland, door Jacques Rees. Uitgave door De Stroom, Amsterdam, 1937
Topics: Spanje, Rusland, fascisme, bolsjewisme, anarchisme, socialisme, communisme, antifascisme,...